Bij mijn afscheid van het bestuur van de

Werkgroep Buitenkampkinderen

dank

ik àlle organisatoren

 

In 1987 kwam ik terecht in de 1e gespreksgroep voor buitenkampkinderen

geleid door Marjoke Verschoor.

 

In 1988 werd de organisatie van deze gespreksgroep voortgezet door Dea Walraven († 1993)

en Elsa Oldenhave-Neijndorff († 1996).

Kort daarna, ook uit de eerste gespreksgroep, deden mee

Niek Broese en ondergetekende.

Ik werd bestuurslid – voorzitter – bestuurslid.

 

De anderen waar ik in de loop der jaren mee samenwerkte:

Hetty Kamphuis

Vera Lammerts van Bueren

Peggy van Roon-Koek

Victor Manz

Armand Zecha

Gino van der Haar

Reggy Moltzer

Rita Young bestuurslid – voorzitter

Herman van Emmerik

Erin Anderson

Alex Marchelinus

 

Mijn dank aan hen,

en aan u allen die ons daarbij op allerlei manieren gesteund heeft.

 

Door de samenwerking van ons allen

is de BKK geworden tot wat ze is

14 juni 2003      Okke Norel