HET INDISCHE "ONZE VADER"
Gezongen 15 augustus 2000 Enschede
Het Indisch Onze Vader
 (Bapa Kami Biasa)
Opgetekend in Bandoeng
door B. Marcus 1954

Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah nama Mu.
Datanglah keraja an Mu.
Jadilah kehendak Mu.
Di atas bumi seperti di dalem surga.
Berilah kami rejeki pada hari ini
Dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kamipun mengampuni yang
bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke
dalem percoba an,
tetapi bebaskanlah kami,
dari yang jahat. 
Er bestaat een kort en een lang
 Onze VaderOnze Vader die in de hemel zijt,
geheiligd word' Uw naam.
Onze Vader die in de hemel zijt,
laat komen laat komen Uw rijk.
Uw wil, Uw wil geschiede,
op aard, als in de hemel.
Uw wil geschiede op aarde,
als in de hemel.
Geef ons heden ons daaglijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
 
Want U is het Koninkrijk
en de Kracht en de Heerlijkheid
tot in der Eeuwigheid
Amen.
Het huidige
Indonesische Onze VaderBapa kami yang ada di surga
Dimuliahkanlah Nama Mu
Datanglah Kerajaan MU
Jadilah Kehendak Mu
di bumi seperti didalam surga
Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya
Dan ampunilah kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang yang
bersalah kepada kami
Dan janganlah membawa kami
kedalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami,
 dari yang jahat,
 
kerena Engkaulah yang mempunyai Kerajaan
dan Kuasa dan Kemuliaan
sampai selama-lamanya.
 Amin

 
Het    Indisch Onze Vader    door Wouter Muller
Tijdens de herdenking 15 augustus 2000 wordt o.a. het Indische 'Onze Vader' ten gehore gebracht. Dit lied heeft een bijzondere geschiedenis, die volgens de overlevering zeer nauw verbonden is met de Japanse bezetting en het lot van de vele gevangenen in de kampen.
Een van die vele gevangenen was mw. Vrijburg-Rohner-Koopman. Zij verbleef als politiek gevangene van de Kempei Tai in verschillende gevangenissen op Java. In een daarvan werd door een celgenote, een jong meisje, elke avond dit 'Onze Vader' gezongen. Mw. Vrijburg overleefde de verschrikkingen en deed 25 jaar na de Japanse capitulatie moeite om dit lied op te sporen voor de herdenking in Nederland. Het toenmalige meisje wist de melodie niet meer, maar wist wel de naam van een meisje dat oorspronkelijk dit lied in de gevangenis bracht. Dit meisje was als kind opgevoed in het klooster van de Zusters Ursulinen in Batavia. Deze zusters leerden haar het Onze Vader zingen. Toen zij in de Japanse gevangenis terechtkwam zong zij dit lied voor het slapen gaan. Andere meisjes in de gevangenis namen het lied van haarover en zongen het ook.
Door het vele heen-en-weer-gesleep met de gevangenen naarallerlei andere kampen werd het lied meegenomen en verspreid naar vele gevangenissen en kampen op Java. Op deze wijze heeft het lied aan zeer velen in moeilijke en mensonwaardige omstandigheden hoop en troost verschaft.
Mw. Vrijburg slaagde erin om de vrouw op te sporen, dat destijds als meisje dit lied in de gevangenis bracht. Deze vrouw wist zich de oorspronkelijke melodie nog maar summier te herinneren. Met behulp van Kapitein Posthumus van de Koninklijke Militaire Kapel is men er toen toch uit gekomen. Op 15 augustus 1970 werd dit prachtige lied weer voor het eerst in Nederland ten gehore gebracht tijdens de herdenking in Den Haag.
Het Indische Onze Vader wordt op de herdenking in Enschede in een nieuwe bewerking gezongen door Esther Pierweijer en Wouter Muller met begeleiding van Bert Kuipers (toetsen).
Esther Pierweiier (1977) is een veelbelovende Enschedese zangeres. Zij verleende al vele malen haar medewerking aan opera's, operettes en musicals en won al enkele prijzen op vocalistenconcoursen. In 1998 speelde ze in de musicalshow 'A star is born", dit jaar in de theatershow `Barcelona" (beiden in Aalsmeer) en volgend jaar in de 'Dinner-show 2000' (Hilversum). Esther hoopt dit schooljaar of to studeren aan het Enschedese Conservatorium.
Wouter Muller (1947) is zanger/gitarist bij de groep Quasimodo, waarmee hij vele jaren samen met Willem Wilmink optrad in diverse theaterprogramma's. Is in Bandoeng geboren en woont al jaren in Enschede. Hij verraste twee jaar geleden menige (Indische) Nederlander met de voorstelling 'Wat is een Indo?', een muziekvoorstelling die gebaseerd is op zijn terugreis in 1977 naar Java. Van deze muziek is inmiddels een CD opgenomen. Deze verschijnt in september onder de titel 'Hier en Daar'. Wouter Muller is ook de tekstschrijver en componist van 'Dit moment, dit monument'. Dit lied schreef hij speciaal voor het Indie-monument en de Dodenherdenking in Enschede. Ook dit lied zal op deze herdenking gezongen worden.