ONTMOETINGSDAGEN BKK
volgende dagen:    8 oktober

zaterdag  4 juni  2005

in Cultureel Centrum "De Brink" Padberglaan 18 6711 PD te Ede (tel 0318-615048)

Vanaf 10.15 bent u van harte welkom en is er gratis koffie (U dient zich in verband met het eten wèl aan te melden!)

        11.00 uur   Opening mededelingen  door de dagvoorzitter
       11.15 uur   Rita Young  over de tentoonstelling Oorlogskind
       11.45 uur   Dane Beerling toelichting op zijn Gebaar-project
       12.45 uur   Gelegenheid tot het stellen van vragen
       13.00 uur   Indische maaltijd van Fietje Misseyer 
       14.00 uur   Klederdrachten uit de Indische archipel gepresenteerd door Bunga Melati
       15.00 uur   Jan Hoeve, zijn persoonlijke verhaal op een verassende wijze
       15.30 uur   Theepauze met tractatie, verkoop van snacks
       16.00 uur   Zingen onder begeleiding van Wim Young
       17.00 uur   Afsluiting

 • Toegangsprijs, inclusief 1 x koffie of thee, tractatie en maaltijd voor leden van de KJBB € 13.00 . Voor niet leden € 15.00. Het zou ons van pas komen wanneer u uw KJBB pasje mee zou nemen. Betaling aan de zaal. Dranken voor eigen rekening.
 • NB! In de zaal wordt niet gerookt! Daarvoor is wel een mogelijkheid bij de entree.
 • Het organiseren van een ontmoetingsdag en het verzenden van de uitnodigingen brengen kosten met zich mee. Een bijdrage is zeer welkom op Postgiro nummer 1703021 ten name van KJBB onder vermelding van BKK.
 • Informatie:
 • Alex Marchelinus       Penningmeester   020-6311789   Florine van Eekhout   Vice-voorzitter    0317-410869   florine@zonnet.nlZwaan de Vries          Voorzitter            024-3231252   w.vries45@chello.nl
 • OPGAVE  vòòr  31 mei  2005  naar   Alex Marchelinus, Standerdmolen 15, 1035 EA Amsterdam.                   Als U denkt dat het strookje niet in week 22 aankomt dan a.u.b. telefonisch opgeven : 020-6311789  of   024/3231252                                 onder vermelding van: naam,  adres, postcode, woonplaats, telefoon, totaal aantal personen,
       
  en eventueel:

  • ik wil graag een vegetarische maaltijd
  • ik wil graag met iemand meerijden
  • ik ga met eigen vervoer en heb eventueel plaats voor ..... personen
  • ik wil wel hand- en spandiensten verrichten voor de Werkgroep

  HOE BEREIKT U "DE BRINK" ?

  Cultureel Centrum "De Brink" Padberglaan 18

  • Openbaar vervoer: naar station Ede-Wageningen, uitgang Noordkant, loop voorbij de windmolen, enkele minuten.
  • N 30, vanaf Barneveld, T kruising N 224 links, stoplicht na spoorlijn rechts, bij bordje STATION rechts, 1e weg links naar het stationsplein met veel parkeergelegenheid. Richting molen, enkele minuten.
  • A 12, vanaf Utrecht:    afslag no 24, richting Ede, stoplicht Rechts!,  zie verder: Na twee …
  • A 12, vanaf Arnhem:   afslag no 24, richting Ede, stoplicht Rechts,   zie verder: Na twee …
   • Er wordt druk gewerkt! Het kan zijn dat de afslag situatie nu anders is!
  • Na twee onderdoorgangen 2e stoplicht rechts, (Tooroplaan), rechtdoor bij stoplichten en rotonde tot stoplicht op T-kruising links, na viaduct 2e weg links, (de 1e weg links is alleen voor bussen), 1e weg links naar stationsplein, veel parkeergelegenheid. Richting molen, enkele minuten.
  • Plattegrond : http://www.lokatienet.nl/ Tik bij postcode: "6711 PD" en bij straat: "Padberglaan" in.