Een kantjil is dat kleine dwerghert,
zonder gewei maar met slagtanden,
 iets groter dan een konijn,
 levend in de oedik, 
het ondoordringbare struikgewas.
 
    
In de Indonesische fabels slimmer dan de tijger,
 
dus nog slimmer dan onze Reinaard de Vos.