ONZE GESCHIEDENIS

DE JAPANSE BEZETTING BUITEN DE KAMPEN,  DE BERSIAP,  POPDA  (1942 - 1947)

Persoonlijke verhalen        Verdere INFORMATIE


Er waren naar schatting 172.000 (Indische-)Nederlanders buiten de Japanse kampen,
42.000 krijgsgevangenen en 80.000 burgergeïnterneerden.  http://www.nidi.nl/public/demos/dm02011.html

Afkomst was het criterium om geïnterneerd te worden. Op een enkele totok na bleven alleen Indo-Europeanen met 50 % of meer Indonesisch bloed buiten de kampen. Er waren acht klassen van Indo-zijn waarop geselecteerd werd.

  Nadat Japan op 15 Augustus 1945 gecapituleerd was riep Soekarno op 17 Augustus, onder dwang van radicale jongeren, de onafhankelijkheid van Indonesië uit. 

De daaropvolgende Bersiapperiode, ruwweg september 1945 – december 1945, bracht voor diegenen die buiten de kampen waren gebleven nog meer ellende en nauwelijks enige bescherming. Die bescherming bestond uit internering in Indonesische kampen.  Dat waren 50.000 à 60.000 mensen. Van buiten de Japanse kampen, voornamelijk Indische-Nederlanders, waarvan 4.400 reeds in de Japanse internerings kampen hadden gezeten. Sommige kampen bestonden tot 1947 of later.

  December 1945 ontstond de POPDA (Panitia Oeroesan Pengangkoetan Djepang dan APWI = Organisatie voor het transport van Japanners en APWI's (Allied Prisoners of War and Internees =  geallieerde krijgsgevangenen en burgergeïnterneerden)

 

Meer over de situatie buiten de Japanse kampen   Meer over de Bersiap

En nog een goede beschrijving.

  Wat deed de  POPDA?

Literatuur geraadpleegd voor de Historische Omgeving

  • Een demografische reconstructie tenbehoeve van Het Gebaar  http://www.nidi.nl/public/demos/dm02011.html
  • Bruggen, M.P. van. De geïnterneerde Europese- en Indo-Europese burgers in de residentie Surakarta tussen Republiek en Batavia, 15 augustus 1945 – 21 juli 1947. Vergeten door de politiek? Doctoraal scriptie geschiedenis / door M.P. van Bruggen. – Universiteit Utrecht, 1994
  • Brugmans, Prof.Dr.I.J. Nederlandsch-Indië onder de Japanse bezetting. [uitgave van de] Stichting Indië in de Tweede Wereldoorlog ; Franeker : Wever, 1982
  • Delden-Verhoeven, Mary C. van. Operatie POPDA. Artikel in het Vierde Jaarboek van het Rijks Instituut Oorlogs Documentatie, : Operatie POPDA / door Mary C. van Delden-Verhoeven [red. N.D.J. Barnauw] - Zutphen : Walburg Pers, 1993
  • Mevr Groen, P.M.H. Patience and Bluff : de bevrijding van de burgergeïnterneerden op Midden-Java augustus tot december 1945 Hoofdstuk - uit Mededelingen van de Sectie Militaire Geschiedenis Landmachtstaf, Den Haag 1985.
  • Touwen-Bouwsma, Elly. De Japanse bezettingspolitiek ten aanzien van de Indo-Europeanen. Lezing in: Kawatberichten, [uitgave van de] Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en de Bersiap 1942-1949, Amsterdam, Juni 1994