Bericht i.v.m. “Het Breed Histories Onderzoek” ter aanvulling van “Het Gebaar” door Rita Young, oud-voorzitter van de Werkgroep Buitenkampkinderen

Nijmegen, 23 juni 2004         Begin december 2002 werd bekend dat bovengenoemd onderzoek alleen plaats zou vinden t.a.v. de positie van de geïnterneerden van Japanse kampen. De geschiedenis van buiten de kampen verbleven meest Indische-Nederlanders werd hiermee buitengesloten.

Op 6 december 2002 schreef ik een brief namens de vereniging KJBB-Buitenkampkinderen over dit onderwerp naar de onderzoekende instelling “Het NIOD”in de persoon van Prof. Dr. J.H.C. Blom, directeur. Volgens de hr. Blom, in zijn antwoordbrief: “Het ontbreken van onderdelen in een onderzoek  is onvermijdelijk”.

Kort geleden ontving de Hr. Dr. H. Bussemaker, die zich zeer voor Indische zaken in het algemeen inzet, het bericht dat de staatssecretaris van het ministerie van VWS, mevr. Clemence Ross- van Dorp, uitbreiding van het onderzoek financieel bevestigt en verlengt met 1 jaar, speciaal met betrekking tot de Bersiapperiode en de positie van de Indische-Nederlanders hierin.

Mijn kijk op de zaak:    Deze financiële erkenning begroeten wij met vreugde.!

In de afgelopen correspondentieperiode hebben de Indische-Nederlanders helaas een loyale houding gemist van o.a. de onderzoekende instantie. Het tegendeel blijkt nl. uit de antwoordbrief van de Hr. Blom: ” het unieke is juist dat in het ander deel- onderzoek naar Nieuwe Ordes, Misdaad en Gezag de Indische-Nederlanders  en de andere bevolkingsgroepen eens met elkaar in één verband  worden gebracht. Dat beeld wil het onderzoeksprogramma vasthouden en exploreren, inclusief de Indische-Nederlanders,Chinezen en Indonesiers.”, aldus Blom.

Het belang van een onderzoek als dit naar de positie van de groepering Indische-Nederlanders in de koloniale verhoudingen van destijds lijken ook nu nog van kracht te zijn.! En dan te bedenken dat het de Indische-Nederlanders waren die het koloniale systeem draaiende wisten te houden ten gunste van het algemeen onwetende Nederland. In de “vergeten” Bersiapperiode werden zij door de nationalistische Indonesiers hard aangepakt vanwege hun…..Nederlandse Nationaliteit!

De verandering van dit onderzoek is m.i. dan ook een emanciperende stap t.a.v. alle Nederlanders. Immers de Indische-Nederlanders krijgen zodoende meer de juiste plek die ze verdienen,niet van een zg. ethnische groepering, maar van Nederlanders!

Rita Young.