21 juni 2003 Persbericht van de Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en Bersiap ’41 - ’49 (KJBB) www.kjbb.nl

                        AANBIEDING PETITIE AAN TWEEDE KAMER OVER FALEN AMBTENAREN VWS.

Op dinsdag 24 juni 2003 om 13.45 uur zal de Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en Bersiap ’41 - ’49 (KJBB) een petitie met handtekeningen aanbieden aan de voorzitter van de vaste kamercommissie van VWS, Erica Terpstra. Dit vindt plaats in de hal van de Tweede Kamer, ingang Plein.

De circa 1300 ondertekenaars van onderstaande petitie zijn verontrust, dat de afspraak met de vorige Minister van VWS over een Breed Historisch Onderzoek niet door het NIOD is uitgevoerd als overeengekomen. Immers, er is geen onderzoek gedaan naar de schade welke de Indische Gemeenschap geleden heeft als gevolg van de Bersiap-periode. De Minister van VWS heeft in haar brief van 12 december 2000 het onderzoek naar de Bersiap-schade expliciet toegezegd. De Tweede Kamer is tijdens een zitting op 8 februari 2001 met dit onderzoek akkoord gegaan.

Het betreft de situatie van geïnterneerden van Europese en van Europees-Aziatische afkomst in de Japanse kampen en van mensen die buiten de Japanse kampen in moeilijke omstandigheden verbleven. Direct na de Japanse capitulatie in augustus ’45 ontstond er een tijd van chaos en geweld door strijders voor onafhankelijkheid, de tijd van de Bersiap. Veel geïnterneerden moesten voor hun veiligheid in de kampen blijven en mensen buiten de kampen waren hun leven niet zeker. Sommigen werden bovendien in Republikeinse kampen opgesloten.

Het NIOD heeft echter slechts onderzoek gedaan naar de omstandigheden van de geïnterneerden in de Japanse kampen tot augustus 1945. De oorlogsgeschiedenis van de mensen buiten de kampen en van de slachtoffers van de Bersiap-periode is buiten beschouwing gebleven en daarmee het leed en onrecht dat hen is aangedaan.

 Wij maken bezwaar, dat een belofte van een Minister door haar eigen ambtenaren niet wordt uitgevoerd. Dit te laten passeren tast de wortels van onze rechtsstaat aan. De KJBB verzoekt de Vaste VWS-commissie van de Tweede Kamer dan ook dringend, om de nieuwe Minister van VWS hierop te wijzen, en te eisen dat gedane beloften ook uitgevoerd worden.

 De inhoud van deze petitie luidt:

Wij, leden en sympathisanten van de Vereniging Kinderen in de Japanse Bezetting en Bersiap ‘41-’49 verzoeken het NIOD met klem om een Breed Historisch Onderzoek te verrichten. Dat betekent een onderzoek naar schade en rechtsherstel tijdens de Japanse Bezetting èn Bersiap.

Wilt u, als Parlementsleden, bij de minister van VWS pleiten voor dit onderzoek zoals minister Borst dit in haar brief van 12 december 2000 verwoord heeft. Zij heeft de ambtenaren van haar departement en onderzoekers van het NIOD opdracht gegeven tot het onderzoek dat omschreven staat in deze brief.

 Voor meer informatie over de inhoud van de petitie kunt U terecht bij dr. H.Th. Bussemaker, die de petitie namens het Bestuur van de KJBB zal aanbieden. Zijn telefoonnummer is 023 – 528 00 70 of  e-mailadres h.bussemaker@planet.nl