Literatuur bronnen
 initialen waaronder vermeld in de kampenlijst    het aantal malen vermeld  -  auteur en titel  -  de vermelde kampen
HB     424  Henk Beekhuis "Republikeinse kampen in Nederlands-Indië" Een serie met zeer veel informatie, plattegronden. Per Residentie. Lijsten met kampen     h.beekhuis@wxs.nl
 
AB    1     Aletta Berkholst "Document Humain" Gebeurtenissen in en om de Soekaboemische Opvoedingsgestichten
 
B     58   Ing. A.C. Broeshart "Vrede maar geen bevrijding. Gebeurtenissen op Midden-Java in de Bersiaptijd". Lijst met kampen.
 
BD   34   M.P. van Bruggen “De geïnterneerde Europese- en Indo-Europese burgers in de residentie Surakarta”  Lijst met kampen.
 
BDS  16   M.P. van Bruggen “Djokja en Solo : beeld van de vorstensteden”
 
BP    7     Mevr. W.H. van der Beek-Puyt "Dagboek in de Bersiapkampen Opak Progo en Barongan  (lijst met 200 namen), Boro, Gondang Lipoero, Kota Baroe, Lawoelaan, Opak Progo, Sandèn, Sewoe Galoer
 
BS    7      Ing. A.C. Broeshart / "Een Dagboek over de Bersiaptijd in Soerabaja".  Soerabaja, Boeboetan gevangenis, Darmo wijk, Goebeng, Kedoengdoro, Tambakredjo, Werfstraat, Willemsoord
 
C       2      Paul Cortenbach "Mickey achter prikkeldraad" Soemobito, Tjèwèng
 
D       1      B.R. Damsté “SJE Nieuws Magazine” Dec '95
 
DB    79    Mary van Delden "Bersiap in Bandoeng" Lijst met kampen, lijsten met namen. Zeer goed gedocumenteerd.
 
DL      18   Mary van Delden Lezing voor de Werkgroep Buitenkampkinderen door 8 April 1995 Zwolle
 
DO     8     Mary van Delden "Orde in de chaos" in Pelita Nieuws van Okt en Dec '95
 
F        1     Johan Fabricius  Hoe ik Indië terug vond  Dèpok
 
H        6     Paula de Haas "Indo-Europeanen in Malang buiten de Japanse kampen" Lijst met kampen.
 
HM     1      Hein Matthijs "Rennen voor je leven : verhalen over Indonesië” Tjikampek
 
HW     2       Hermann E. Wolff " Buiten de kampen van de Jap" Politiebureau, Lowok Waroe, De Wijk te Malang
 
I          3       Indosas "Kamp Tjeweng" in "De INDO" october 1999. Djombang RK kerk, Simpangsociëteit, Tjeweng. Met een10-tal namen.
 
J          9       A. Jonkers "In gevangenschap bij de Republiek Indonesia" (NIOD IC-054816) Bantoel, Barongan, Gevangenis Djokjakarta, Gondang Lipoero, Kota Baroe, Krètèk, Poendoeng, Vredeburg.
 
JB        1       Jack Boer "Koninklijke Olie In Indië" Met een hoofdstuk over de Werfstraatgevangenis te Soerabaja en de door hem georganiseerde bevrijding daaruit van 2384 mensen
 
JD        53     Jan van Dulm "Geïllustreerde Atlas van de Japanse kampen in Nederlands-Indië 1942 - 1945" Lijst met kampen.
 
K          1      Jan W.L. Kleevens "Pangkie : Een Indische Roman XE "Pangkie \: Een Indische Roman" " Gevangenis van Ngawi
 
KS         6     Karel Senior "Op weg naar huis" Bekassi, Bendoel, Poerwakarta, Tamboen, Tjikampek.
 
L          33      H.J. Legemaate "Japanse concentratie-kampen op Java" Ook enkele Bersiapkampen.
 
LD         2       Louis Doppert "De eerste Generatie" Sorabajan, Vredeburg
 
LS        2       Lin Scholte " Tak diran en andere verhalen XE "Tak diran en andere verhalen"  Boeboetan gevangenis,  Darmo wijk.
 
M        4      Reggy Moltzer "Indo's & De Werkgroep Buitenkampkinderen" Brangkal, gevangenis van Toeloengagoeng, gevangenis van Trenggalek, Werfstraat
 
N          5    Frank Neijndorff "Achterom gekeken : mijn jeugd in Nederlandsch-Indië 1929 - 1949. Batoe Poenten, Darmo wijk , Simpangsocieteit, Soemobito,  Gombong
 
NB       1   Ds N. Bergstra "In de klauwen van de Javaanse extremisten" Herinneringen aan de Werfstraatgevangenis, Soerabaja 20-9 tot +- 20-11-1945, Werfstraatgevangenis, Boeboetangevangenis
 
NN         6   N.N. in: "Kawatberichten, Juli 1998 : Bersiap special" Tamboen, Bekassi, Tjikampek, Dèpok, gevangenis van Magelang, Kaderschool, Metesseh (= Gesticht Pa van der Steur), Djokja, Soerabaja Goebeng transport, Simpangsocieteit, Werfstraat, Malang Huize Cordova
 
R          73   Win Rinzema-Admiraal "Dit was Uw Tjideng" Lijst met kampen.
 
RB         6    Rob Bouwman "Twee Moeders" Darmo, Mojo-agoeng, Seloredjo, Soemobito
 
S           3   Th. Sieverts "Dagboek Tegal" (NIOD no 081888) gevangenis van Brebes, Goedang Kampret, Pangkah
 
SJ          1     S.M. Jalhay "Allen Zwijgen" Bronbeek
 
V           1    Richard N. Voorneman "Banjoe Biroe XI : Een vrouwenkamp op Java", p118, (in RIOD IC-082100 Banjoe Biroe enq. resp. 014). Patjet, klooster
 
EW               Eddy van der Wal “Bersiapkampen rond Salatiga” Salatiga
 
W           2    Ronny Wong "Evacuatie uit Sewoe Galoer via Barongan. Kampdagboek. En in: Kawatberichten juni & december 1999
 
Y            1    Wim Young in "Kawatberichten : Bersiap special Juli 1998 Tamboen, Dèpok
 
 
NB: Indien een kamp is genoemd in de "Geïllustreerde Atlas van de Japanse kampen in Nederlands-Indië 1942 - 1945" dan staat het in de meeste gevallen daar ook op een kaart